می 27, 2022

سردرد میگرنی

سردرد؛ وقتی دردی در ناحیه سر، صورت و گردن به وجود می‌آید به اصلاح سردرد گفته می‌شود. سردرد، شایعترین نشانه عصبی و یکی از شایعترین شکایات […]
می 8, 2022

تاثیر سبک زندگی بر سلامت روان سالمندان

سالمندی فرایندی است؛ که با گذر زمان منجر به تغییرات منفی ساختاری و عملکردی در از دست دادن سازگاری و هماهنگی هم از لحاظ جسمانی و […]
آوریل 23, 2022

روش‌هایی برای کاهش درد مزمن در سالمندان

آیا والدین یا عزیزان‌تان درد مزمن دارند؟ اگر سالمندتان درد و یا ناراحتی در قسمتی از بدن تجربه می‌کند و این درد ماه‌ها ادامه دار است […]
می 27, 2022

سردرد میگرنی

سردرد؛ وقتی دردی در ناحیه سر، صورت و گردن به وجود می‌آید به اصلاح سردرد گفته می‌شود. سردرد، شایعترین نشانه عصبی و یکی از شایعترین شکایات […]
می 8, 2022

تاثیر سبک زندگی بر سلامت روان سالمندان

سالمندی فرایندی است؛ که با گذر زمان منجر به تغییرات منفی ساختاری و عملکردی در از دست دادن سازگاری و هماهنگی هم از لحاظ جسمانی و […]
آوریل 23, 2022

روش‌هایی برای کاهش درد مزمن در سالمندان

آیا والدین یا عزیزان‌تان درد مزمن دارند؟ اگر سالمندتان درد و یا ناراحتی در قسمتی از بدن تجربه می‌کند و این درد ماه‌ها ادامه دار است […]